Kính Mời Ký Tên Vào Thỉnh Nguyện Thư Để Loại TQ Ra Khỏi Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc

Đọc tiếp::https://www.change.org/p/b%C3%A3i-nhi%E1%BB%87m-t%C6%B0-c%C3%A1ch-th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-b%E1%BA%A3o-an-lhq-c%E1%BB%A7a-china?fbclid=IwAR3f9Oh5DFPHpw_NLT77YiXuEWePsgzvVg1Eyz_ZDng2ZpSUzZ5H3qAYlMo

Tác giả: Việt Nam Văn Hiến

http://www.vietnamvanhien.net - Tin tức cập nhật thường xuyên http://www.vietnamvanhien.info - với hơn 6300 tác phẩm http://www.vietnamvanhien.com - Kinh Tế & Tài Chánh http://www.vietnamvanhien.org - Thuần ngữ tải nhan

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s