Án Lệnh

 

VIỆT NAM VĂN HIẾN

Năm Thứ 4893 (2014)

 ÁN  LỆNH

Tịch Thu Tài Sản

Tất Cả Đảng Viên Đảng Cọng Sản Việt Nam

Căn cứ vào Quốc Triều Hình Luật ( luật Hồng Đức ) và dụ của vua Lê Thánh Tông (1442-1497) ban hành “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại có thể vất bỏ ? Người phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Người nào dám đem một thước núi một tấc đất dâng cho giặc thì tội phải bị tru di ”.

 Dựa vào các chứng từ và các sự việc sau : 

 1.- Công hàm bán Biển Đông của Việt Nam cho Trung Quốc do tên cọng sản Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958.

2.-Biên bản buổi họp giữa tên cọng sản Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười với Giang Trạch Dân và Lý Bằng trong hội nghị Thành Đô từ ngày 3-4 tháng 9 năm 1990 bày tỏ mong muốn sẳn sàng chấp nhận làm một khu tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Tây Tạng, Tân Cương và Quảng Tây. Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị trên và cho Việt Nam thời hạn 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN giải quyết những bước tiến hành cần thiết để gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc (wikileasks ).   

3.- Hiệp định đường biên giới trên bộ Việt-Trung do tên cọng sản Lê Khả Phiêu ký ngày 30-2-1999 đã dâng cho Trung Quốc gần 1000 cây số vuông đất biên giới phía bắc

4.- Hiệp định phân định vịnh bắc bộ do tên cọng sản Nguyễn Dy Niên ký vào ngày 25-12-2000 đã bán cho Trung Quốc gần 20.000 cây số vuông vùng biển và hải đảo của vịnh Bắc Bộ.

5.-Các văn bản cho Trung Quốc thuê rừng dài hạn từ 50 đến 70 năm, cho Trung Quốc khai thác các tài nguyên chiến lược, cho sở hữu các trọng điểm kinh tế và cho cát cứ nhiều vùng đất riêng biệt trong đất nước Việt Nam.

 Dựa vào các tội ác do đảng CSVN đã thực hiện qua các thời kỳ như: 

 1.- Đã tạo ra cái chết của 4 triệu dân Việt qua những trận chiến không cần thiết và những chính sách diệt chủng dã man.

2.-Thi hành một chủ nghĩa ngoại lai phi nhân làm băng hoại đạo đức văn hóa truyền thống của cả dân tộc Việt Nam

3.- Đang từng bước diệt chủng dân Việt, thực hiện Hán hóa và tròng vòng nô lệ lên đầu toàn dân tộc Việt Nam.

 Đứng thảm họa diệt vọng, trước tình hình đảng CSVN đã bán đất,bán biển,bán tài nguyên cho Trung Quốc, đã rước giặc vào nhà, đang diệt chủng và biến toàn dân Việt Nam thành nô lệ không còn đất để sống không có thực phẩm để ăn. Mười tám vị vua Hùng đã hiển linh tại núi Nghĩa Linh vào ngày 10 tháng 3 năm Giáp Ngọ –  4893 (2014) đồng tâm huấn dụ:  

 Tuyên án : Tịch thu tài sản tất cả đảng viên đảng cọng sản Việt Nam

Tuyên lệnh: 90 triệu dân Việt Nam có nhiệm vụ phổ biến án lệnh này đến từng nhà, từng người và sử dụng Tâm Lực để luận tội đảng viên đảng CSVN:

 1.- Tất cả người Việt yêu nước phải dùng Tâm Lực để khuyên nhủ hay đối phó với những đảng viên đảng CSVN mà nên tự thành lập những tổ thi hành án và dùng tình nghĩa đồng bào để thi hành bản án với những tội phạm cọng sản Việt Nam. 

2.- Dân oan, dân nghèo trong xã có quyền đến từng nhà của từng tên đảng viên CSVN đang cư ngụ trong xã của mình đòi số tài sản bị tịch thu của chúng đang sở hữu để chia cho nhau mà sống. Nếu Không đủ khả năng tịch thu tài sản của chúng thì dùng “Sức Mạnh Toàn Dân” để buộc chúng phải “Chạy thoát thân” hay là “Bỏ của giữ người”.

3.- Cấm thi hành bản án đối với những người đã trả thẻ đảng trước ngày công bố bản án.

4.- Sau ngày bản án được công bố những đảng viên CSVN lập được công trong việc làm cho nước Việt Nam Thoát Cọng,Thoát Trung thì được hoan nghênh. Những đảng viên đảng CSVN tuyên bố trả thẻ đảng và tự động đem tất cả của cải phân phát cho dân oan dân nghèo trong xã mình cư ngụ thì cũng cho họ thì được hân hoan đón nhận. Những đảng viên đảng CSVN có tham gia trong tiến trình bán và cho thuê dài hạn đất của tổ tiên cho Trung Quốc thì  buộc phải thi hành án. Căn cứ vào những hoạt động và tội ác của những đảng viên CSVN và căn cứ vào khả năng thi hành án của từng địa phương mà luận trên tinh thần nhân bản và đồng bào (lấy tình người thay cho hận thù), không được trả thù bằng bạo lực như những năm 1954,1968 và 1975. 

5.- Những người cất giấu giùm tài sản của tội phạm cọng sản tẩu tán cũng bị luận tội như là đảng viên đảng cọng sản. Những người tố giác được số tài sản của đảng viên CSVN đang tẩu tán được quyền hưởng 5/10 số tài sản đó. Những nhân sỹ thi hành án đều được tham gia vào chính quyền Việt Nam mới trong tương lai không còn cọng sản.

 Ấn ký của 18 vị vua Hùng

ngày công bố án lệnh 01 tháng 6 năm 2014

Người chuyển án lệnh cho toàn dân Việt Nam

Đinh Lê Trần Nguyễn

 

[ Đã điều chỉnh vài từ ngữ và ý tưởng cho phù hợp với tinh thần Văn Hiến mà chưa xin phép tác giả được. Thành kính cáo lỗi – Nam Phong ]

 Chuyển Đến: Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh
Ngày 01 tháng 9 năm Đinh Dậu – 4896 (2017)

www.vietnamvanhien.net

 

 

Advertisements