Lời Mở Đầu

Lời Mở Đầu

Văn Hiến là nền tảng của văn minh nhân bản, trong đó phẩm giá của con người (Hiến) được đề cao ngang hàng với phẩm chất của nếp sống loài người (Văn).

Nền văn hiến của dân tộc Việt Nam vốn đã có từ ngàn xưa và được vun bồi qua từng thế hệ tiếp nối: “Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng văn hiến đã lâu…” (Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi). Vì nước ta “vốn xưng văn hiến đã lâu” cho nên một số tác giả đương thời đã cho rằng “Văn hiến” chính là nội dung của một bản “Hiến chương lập quốc” không được viết thành văn của dân tộc Việt. Nói khác đi, việc gìn giữ và bồi đắp cho “nền văn hiến” càng ngày càng vững bền, sáng đẹp và có ý nghĩa thiết thực chính là mục tiêu tranh đấu và cũng là bổn phận của toàn dân tộc.

Cũng vì cảm nhận ý nghĩa trên, nên chúng tôi mới mạo muội đưa nhóm mạng “Việt Nam Văn Hiến” lên diễn đàn công luận. Với những trang mạng này, riêng chúng tôi chỉ làm công việc sưu tầm, thu góp, phổ biến những tài liệu, những sáng tác, những ý kiến… có liên quan tới cuộc tranh đấu chung để bảo vệ nền Văn Hiến muôn đời của dân tộc (với sự đồng ý cho phép của các tác giả đương thời). Nói một cách khác sự hình thành nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là để làm  một nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ý kiến của quý vị và các bạn nhằm mục đích bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc Văn Hiến.

Phần tham luận là phần đóng góp ý kiến, chia xẻ quan điểm của mọi người để cùng nhau thắp sáng niềm tin Diên Hồng  nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền An Lạc và Tự Chủ cuả Việt tộc. Đây là một diễn đàn quốc luận luôn rộng mở và trân trọng mời goị.

Nhóm mạng “Việt Nam Văn Hiến” không thuộc về một cá nhân, cũng không phải là tiếng nói của một đoàn thể hay một chính đảng nào cả, mà là một diễn đàn chung của bất cứ ai quan tâm tới quốc sự nói chung và riêng cho việc thắp sáng “niềm tin Diên Hồng” và “nếp sống Văn Hiến“, hầu phục hoạt nếp sống văn hiến để tìm lại một dân tộc văn hiến cho một “nước Việt Nam văn hiến” trong hoàn cảnh nền văn hiến của nước nhà đang bị đè bẹp dưới bốn cây trụ ma bạo lựcdối tráchủ nghĩa và hận thù của chế độ Cộng Sản hoặc là chế độ phong kiến đội lốt Cộng Sản (Tập Đòan Hán Nô).

Chúng tôi rất hân hạnh đón nhận những đóng góp và những gởi gắm của quý vị và các bạn để nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến ngày càng phong phú, sáng đẹp và tồn tại theo dòng sinh mệnh cuả Việt tộc cho đến khi  “Nếp Sống Văn Hiến” được phục hoạt và nền “An Lạc & Tự Chủ” được phục hồi.

Trân trọng.

“Bất chiến tự nhiên thành” chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đã đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm Lực
“Nhân Chủ (Tự Chủ) – An Vi (An Lạc)” khai lối về
 

Quyết tâm xây dựng đất nước trên nền Văn Hiến ngàn đời của Việt tộc 

http://www.vietnamvanhien.net/org/com
http://www.vietnamvanhien.info
TỦ SÁCH VĂN HIẾN với hơn 4600 tác phẩm