TƯỞNG NIỆM DANH TƯỚNG LÝ THƯỜNG KIỆT (1019-1105) NGÀY 2 THÁNG 6 VIỆT LỊCH ĐỌC TIẾP: http://www.vietnamvanhien.org/lythuongkiet.pdf

lythuongkiet.jpg

ĐỌC TIẾP: http://www.vietnamvanhien.org/lythuongkiet.pdf

Advertisements