TƯỞNG NIỆM CHUẨN TƯỚNG LÊ ĐỨC ĐẠT (1928-1972) TƯ LỆNH SƯ ĐOÀN 22 BỘ BINH – VIỆT NAM CỘNG HÒA Ngày 23 Tháng 4 Dương Lịch Đọc tiếp:http://www.vietnamvanhien.net/ChuanTuongLeDucDat.pdf

ChuanTuongLeDucDat